Speciális hemosztazeológiai laboratórium


A laboratóriumban zajló széles vizsgálati paletta országos és nemzetközi elismertséget szerzett az intézetnek. A hazai eseteken kívül számos külföldi, ritka hemosztazeológiai megbetegedésben szenvedő beteg vizsgálatát végeztük már el, mely – a rutin diagnosztika és a kutatás határterületét érintő- részletes kivizsgálási feladatokat rajtunk kívül egyetlen hazai laboratórium sem vállalta fel ilyen teljeskörűen. A FXIII meghatározására általunk kifejlesztett módszerek széles tárháza a világon egyedülálló módon teszi lehetővé a FXIII deficienciák teljes körű karakterizálását, valamint jelentős mértékben hozzájárult a WHO FXIII standard preparátum létrehozásához. A laboratóriumi diagnosztika mellett különböző diagnosztikumok minőségellenőrzését is végezzük az ipar számára. A tevékenységet megalapozó műszerpark (módszerek) legfontosabb elemei: spektrofotometriás eljárás a FXIII aktivitásának, ELISA módszerek a plazma FXIII, FXIII-A és FXIII-B koncentrációjának meghatározására, SDS-gélelektroforézis a von Willebrand faktor multimeranalízis céljából, thrombocyta aggregáció és szekréció vizsgálatára alkalmas lumiaggregométerek, PFA-100 analizátorok, Verify Now thrombocyta analizátor, fluoreszcens mikroszkóp, koagulométerek.

Felelősök: prof. Muszbek László, Dr. Bereczky Zsuzsanna, Dr. Bagoly Zsuzsa
Felelős analitikus: Sándor Ágnes
Tel.: 54258, 56709