GRADUÁLIS KÉPZÉS

A hiányzásokra és pótlásokra vonatkozó speciális szabályok a 2020/21-as tanév I. félévben
Hiányzások_pótlások


Általános Orvos Szak

Orvosi Laboratóriumi és Képalkató Diagnosztikai Analitikus Szak
(OLKDA)
Törzsképzés       ODLA       OKLA

Klinikai Laboratóriumi Kutató MSc Szak
(KLK)
Előadások       Tankönyvek

Thrombophilia kurzus

Thrombophilia elective

POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS, ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

PHD / DOKTORANDUSZ KÉPZÉS

A klinikai kutatások tervezése és kivitelezése c. kurzus anyaga

Clinical case elective